Mocht het studieprogramma door overmacht geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangen studenten het reeds betaalde (les)geld uiterlijk binnen 14 dagen volledig retour. Restitutie van betaald lesgeld vindt niet plaats als een student gedurende het studiejaar uit eigen beweging stopt. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling.