Erkende opleiding Astrologie

  • Beroepsopleiding voor iedereen met een passie voor astrologie

  • Leidt op tot erkend astroloog, voorbereiding op landelijk examen ‘Erkend praktijkvoerend astroloog’

  • Deeltijd studeren naast baan of andere dagelijkse bezigheden

  • Brede verkenning van astrologische tradities en technieken

  • De opleiding is erkend door de beroepsvereniging voor astrologen (ASAS) en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Wat is astrologie?

Astrologen gebruiken de stand van planeten en sterren aan de hemel om iets te zeggen over het leven hier op aarde. ‘Zo boven, zo beneden’, zo luidt een bekende zegswijze uit een oude, hermetische tekst. De grondgedachte is dat alles wat zich op enig moment in onze realiteit manifesteert een uiting is van één geestelijk principe.

Sinds het begin der tijden hebben mensen zich aangetrokken gevoeld tot de symbolen van astrologie en hebben ze innerlijk de waarde hiervan ervaren, ook in deze rationele tijd. Om met astrologie te kunnen werken is het niet nodig om het verstandelijk te begrijpen. Het volgen van het verlangen van de ziel volstaat. Dit verlangen wijst je de weg. WELKOM!

Waarom deze opleiding?

Iets voor jou?

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zijn of haar kennis van astrologie wil verdiepen. De opleiding richt zich in eerste instantie op studenten die van astrologie hun beroep willen maken of die astrologie willen toepassen in hun beroep. Ook als je dergelijke plannen niet hebt, maar wel gefascineerd bent door astrologie, biedt deze opleiding jou een plek om je kennis en vaardigheden te verdiepen. We willen een plek zijn waar iedereen met een passie voor astrologie zich thuis voelt.

Beroepsperspectief

Na afronding van de opleiding ben je in staat zelfstandig astrologische consulten uit te voeren en astrologische duidingen te doen. Afhankelijk van je achtergrond en interesse kan dit uiteenlopende vormen aannemen, zoals coaching bij levensvragen, studie- en beroepskeuzeadvies, gezondheidskundige en therapeutische advisering, adviseren van bedrijven en/of onderzoek doen naar en schrijven over astrologie. De ervaring leert dat studenten de opgedane vaardigheden vaak combineren met andere werkzaamheden op het vlak van zorg, coaching, begeleiding, management, et cetera. Daarnaast behoort het zelfstandig uitoefenen van een astrologische praktijk uiteraard tot de mogelijkheden.

Een gevarieerd team

Astrologie toepassen doet iedereen op eigen wijze. Er zijn astrologen die vooral intuïtief werken, anderen benaderen astrologie meer rationeel, weer anderen werken vooral vanuit het gevoel of vanuit empirische waarneming. De geschiedenis van astrologie leert ons dat al deze manieren naast elkaar kunnen bestaan: de wegen naar astrologische kennis zijn talrijk. Aan deze school zijn docenten verbonden die elk op een eigen wijze verbinding maken met astrologische symboliek. Dit maakt het voor jou als student makkelijker je eigen, unieke “ingang” naar astrologische kennis te ontdekken.

Praktisch

  • Combinatie van live en online lessen
  • Zaterdaglessen in ‘s-Hertogenbosch
  • Een jaarlijks themaweekend
  • Studiebelasting circa 4 uur per week
  • Inschrijven na open dag of kennismakingsgesprek

Agenda

(Deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen)

Oefengroep horoscopen duiden

20 september 2024 10:00 tot 13 juni 2025 12:30

Contact

ONDERWERP