Opbouw in studiejaren

Doorlopende leerlijnen

  • Theorie: je leert over uiteenlopende aspecten van astrologie, esoterie, kosmologie, (diepte)psychologie en mythologie.

  • Technieken: je bouwt aan een ruime gereedschapskist met instrumenten waarmee je horoscopen kunt duiden.

  • Praktijkoefening: je leert aanvankelijk afzonderlijke symbolen duiden en werkt toe naar het integraal en live duiden van horoscopen voor proefpersonen.

  • Themaweekenden: In de studiejaren 1 t/m 3 wordt telkens een astrologisch thema uitgediept tijdens een weekend.

  • PPO: er is veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO). Je houdt een reflectiedagboek bij.

Overzicht van het studieprogramma

(PDF van schema)

Uiteenlopende studievormen

Naast maandelijkse zaterdaglessen, volg je ook online avondlessen, waardoor je om de (circa) twee weken les volgt en contact hebt met je medestudenten. Daarnaast wordt gedurende de eerste drie leerjaren ook een themaweekend georganiseerd, waarin een bepaalde benadering van astrologie diepgaand wordt uitgewerkt. Om je persoonlijke en professionele ontwikkeling te volgen, houd je een leerdagboek bij. Ten slotte kan je het online lesplatform benutten om boeiende filmpjes, websites, etc. te raadplegen én te delen.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het principe van learning communities: het idee dat we ook en vooral van elkaar kunnen leren. Er is daarom veel ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen.

Voorbeeld: themaweekend Ervaringsgerichte astrologie

Dit weekend vindt plaats in de loop van het eerste leerjaar. Tijdens dit weekend ga je ontdekken dat horoscopen niet alleen geduid kunnen worden, maar ook ervaren. Ervaringsgerichte astrologie laat je letterlijk aan den lijve ondervinden dat je horoscoop (en die van anderen) een levende realiteit is, die je bovendien veel te vertellen heeft. Je maakt kennis met uiteenlopende manieren om (onderdelen van) je eigen horoscoop te ervaren, zoals astro-shamanisme, astro-opstellingen en astro-dialoog.

Het reflectiedagboek

Gedurende de gehele opleiding houd je een zogenaamd reflectiedagboek bij. Hierin reflecteer je enerzijds op je persoonlijke ontwikkeling en anderzijds op je competenties als astroloog. Studenten wordt aangeraden hier regelmatig aandacht aan te besteden. Dit kan in geschreven vorm, maar ook via andere expressievormen, zoals tekenen en schilderen, al naar gelang de vorm die bij je past. Onderdelen van het reflectiedagboek vormen tevens input voor de jaartoetsen en het afsluitende opleidingsexamen.

Studiebelasting

De opleiding is zo opgezet dat deze heel goed naast een studie, werk of andere dagelijkse taken gevolgd kan worden. De studiebelasting bedraagt circa 4 uur per week (inclusief les- en contacttijd). Dit is een gemiddelde, er zullen periodes zijn dat je meer of minder uren per week aan de opleiding besteedt.

Naast het volgen van lessen zal je thuis van tijd tot tijd bezig zijn met het raadplegen van literatuur, het maken van oefenopdrachten, het bijhouden van je leerdagboek en het (leren) duiden van horoscopen.

Toetsing, examinering en certificering

De eerste vier studiejaren worden afgesloten met een jaartoets. Deze bestaat uit drie onderdelen: kennis van theorie, toepassing van astrologische technieken (duidingsvaardigheden) en een reflectie op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het slagen voor deze jaartoets is vereist om over te kunnen gaan naar het volgende studiejaar. In het vijfde jaar vindt een afsluitend opleidingsexamen plaats. Dit bestaat uit een aantal onderdelen waaraan vanaf het derde jaar gewerkt kan worden. Wie hiervoor slaagt, ontvangt het diploma van de school en wordt door de beroepsvereniging erkend als astroloog.

4 of 5 jaar?

De opleiding leidt in vijf jaar op tot ‘erkend astroloog’. In het vijfde studiejaar ligt de focus op het examen van de school en de voorbereiding op het landelijk examen. Na afloop van dit jaar ontvang je het diploma van de school. Dit geeft je tevens toegang tot het landelijk examen van de beroepsvereniging (voor wie ‘erkend praktijk voerend astroloog’ wil worden).

Als je de opleiding volgt uit persoonlijke interesse, kun je deze ook na het vierde jaar afronden. Wie de opleiding na 4 jaar afrondt, ontvangt een getuigschrift met specificatie van de gevolgde studieonderdelen. Het is altijd mogelijk om bij de school aan nascholing te doen, bijv. in de vorm van deelname aan een oefengroep horoscopen duiden.

Contact

ONDERWERP