Praktische info (FAQ)2021-09-23T10:47:36+02:00

Lesrooster eerste jaar

Studiekosten 2021-2022

Data Jaargroep 2021

9 lesdagen op zaterdag (10-16 uur)

 • 11-sep, 9-okt, 13-nov, 11-dec 2021
 • 15-jan, 12-mrt, 9-apr, 14-mei, 18-jun 2022

8 online lessen op maandag (20-22 uur)

 • 20-sep, 18-okt, 15-nov, 13-dec 2021
 • 24-jan, 21-feb, 21-mrt, 25-apr 2022

Themaweekend Ervaringsgerichte astrologie

 • 26-27 maart 2022
STUDIEKOSTEN
Jaar 1-5  Per jaar
Lesgeld jaar 1-3* 1020 euro
Lesgeld jaar 4 900 euro
Lesgeld jaar 5 560 euro
Studiematerialen (indicatie) 100 euro
Overige
Examenkosten (indicatie) 250 euro
Gespreide betaling 15 euro

* inclusief themaweekend

Betaalpagina

Leslocaties

CENTRUM DE BIECHTEN

(lesgroepen vanaf 7 pers.; themaweekenden)

 • Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA ‘s-Hertogenbosch

 • Auto: gratis parkeren

 • OV: met buslijn 3 vanaf NS-Station Den Bosch ri. Rosmalen (halte Jan Heijmanslaan: elk half uur, rit ca. 10 minuten). Fietsend vanaf NS-station Den Bosch (ca. 13 minuten)

PRAKTIJK BEN ROVERS

(lesgroepen t/m 6 pers.)

 • Kruisherenborch 21, 5241 KK Rosmalen

 • Auto: gratis parkeren

 • OV: 15 min. lopen/7 min. fietsen vanaf NS-Station Rosmalen

FAQ – kies een onderwerp

Ben ik na inschrijving verzekerd van een plaats in de opleiding?2021-09-23T10:52:03+02:00

De maximale groepsgrootte is 15 studenten. Als zich meer studenten inschrijven, bepaalt de datum van inschrijving (+ aanbetaling) wie wordt toegelaten. De later ingeschreven studenten kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

Hoel lang van tevoren is het lesrooster bekend?2021-05-25T13:10:37+02:00

Het lesrooster voor het eerste studiejaar wordt uiterlijk 1 juni online geplaatst. Ingeschreven studenten worden uiterlijk op dezelfde datum via de online leeromgeving op de hoogte gesteld van het lesrooster van het volgende studiejaar.

Hoeveel lessen volg ik en hoe zien die eruit?2021-09-23T10:55:47+02:00

Jaarlijks volg je de volgende lessen:

 • 9 face-to-face lesdagen op zaterdag, van 10 tot 16 uur (ongeveer om de maand; dit zijn 18 lessen van 2,5 uur)
 • 8 maandelijkse online lessen, op maandag- of dinsdagavond van 20 tot 22 uur
 • 1 jaarlijks themaweekend, waarbij dieper op een bepaalde vorm van astrologie wordt ingegaan (alleen jaar 1, 2 en 3)
Ik zie docenten uit het buitenland, moet ik Engels te kunnen spreken?2021-09-23T11:06:03+02:00

Enkele (gast)docenten komen inderdaad uit het buitenland en zullen hun lessen in het Engels aanbieden. Engels lezen of spreken is niet nodig om deze lessen te kunnen volgen. Het is wel handig als je Engels kan verstaan. Als dit een probleem voor je oplevert, kijken we samen naar een oplossing.

 

Is het lesgeld alle jaren hetzelfde?2021-05-25T13:07:46+02:00

Elk jaar wordt het lesgeld opnieuw vastgesteld. Er wordt een inflatiecorrectie toegepast. Aanpassingen zijn ook mogelijk indien kosten toenemen, bijvoorbeeld de huur van de cursusruimte.

Kan ik afzonderlijke onderdelen van het lesprogramma volgen?2021-09-23T11:03:11+02:00

Nee, dit kan in beginsel niet. Je schrijft je in voor de opleiding en daarmee voor alle onderdelen. De themaweekenden (zie agenda) staan wél open voor niet-studenten, als er plaatsen vrij zijn. Daarnaast organiseert de school soms losse cursussen en workshops waar je als niet-student aan kan deelnemen (zie de agenda voor een actueel overzicht). Ook kun je zelf een groepje samenstellen en ons vragen een onderwijsaanbod op maat te doen.

Kan ik de opleiding tijdelijk onderbreken?2020-12-17T10:10:43+01:00

Ja, je kan de opleiding tijdelijk onderbreken en deze daarna weer oppakken op het punt waar je gebleven bent. De resultaten van eerder afgelegde toetsen blijven geldig.

Kan ik gemiste lessen inhalen?2021-09-23T10:50:07+02:00

Instructielessen worden opgenomen en kun je terugkijken via de online leeromgeving.

Kan ik gespreid betalen of een betalingsregeling krijgen?2020-12-17T10:10:51+01:00

Ja, het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding het lesgeld gespreid te betalen (via maandelijkse incasso). Geld mag geen belemmering zijn om mee te doen. Zie de mogelijkheden in het Onderwijs- en Examenreglement voor een betalingsregeling.

Kan ik vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen?2020-12-17T10:10:56+01:00

Ja, dit kan het hele jaar door. Mondeling, schriftelijk, telefonisch of per videobellen.

 

Kan ik vrijstellingen krijgen?2021-05-25T13:13:36+02:00

Studenten starten in beginsel in het eerste jaar in en volgen het volledige programma. Vrijstellingen zijn mogelijk. De student (in spe) doet hiervoor een onderbouwd voorstel. De School voor Astrologie kan kosten verbinden aan een eventuele (toelatings)toets.

Van wanneer tot wanneer loopt het schooljaar en wordt er rekening gehouden met vakanties?2020-12-15T19:07:19+01:00

Het schooljaar loopt van medio september tot medio juni van het jaar erop. Lessen kunnen iets later starten of iets eerder eindigen. De schoolvakanties van de regio ZUID worden gevolgd. Dat wil zeggen dat er geen lessen zijn als scholen in de regio Zuid vakantie hebben.

Vindt restitutie van lesgeld plaats?2021-05-23T12:44:35+02:00

Mocht het studieprogramma door overmacht geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangen studenten het reeds betaalde (les)geld uiterlijk binnen 14 dagen volledig retour. Restitutie van betaald lesgeld vindt niet plaats als een student gedurende het studiejaar uit eigen beweging stopt. Zie  ook de Onderwijs- en Examenregeling.

Waarom betaal ik examenkosten in het vijfde jaar?2020-12-17T10:11:39+01:00

Bij het afsluitende opleidingsexamen wordt gebruik gemaakt van externe beoordeelaars. Deze krijgen hiervoor een vergoeding. Het bedrag is indicatief.

Waaruit bestaat het afsluitend examen?2020-12-17T10:16:50+01:00

Het afsluitend examen van de school bestaat uit de volgende onderdelen, waaraan je vanaf het derde studiejaar van de opleiding kan werken:

 • een werkstuk over de persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • een radix met progressiebeschrijving;
 • een relatiewerkstuk met daarin synastrie en naar keuze een compositie of combine;
 • een vrij werkstuk/onderzoek;
 • een audio-opname van een uitgevoerde horoscoopduiding met daarbij een procesverslag van de duiding;
 • een afsluitend gesprek op basis van de ingeleverde stukken.
Wat is de groepsgrootte?2021-09-23T10:53:01+02:00

Een klas bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 studenten, om voldoende uitwisseling én individuele aandacht te garanderen. Na het eerste jaar blijft het altijd mogelijk om lessen te blijven volgen, ook al zakt het aantal studenten onder de 5. De school verplicht zich in dat geval het onderwijs te blijven verzorgen. In voorkomende gevallen kan besloten worden groepen samen te voegen.

Wat is de overgangsregeling?2021-05-25T13:12:55+02:00

Om over te gaan naar een volgend studiejaar dien je tenminste 50 van de 70 lesuren bijgewoond te hebben en de jaartoets met een voldoende resultaat af te ronden.

Wat is de studiebelasting?2021-05-25T13:08:29+02:00

De studiebelasting bedraagt gemiddeld circa 4 uur per week. Dit is inclusief les- en contacttijd. De overige tijd besteed je aan zelfstudie (lezen van literatuur, maken van oefeningen en het bijhouden van een leerdagboek).

Wat is het niveau van de opleiding en welk instroomprofiel wordt gehanteerd?2020-12-17T10:18:24+01:00

Het niveau van de opleiding ligt op HBO-Bachelor niveau. In beginsel zou het studieprogramma voor iedereen te volgen moeten zijn met een MBO/HAVO diploma of een vergelijkbaar niveau qua levenservaring. Neem contact op met Ben Rovers als je twijfelt.

Wat staat er in de syllabi?2021-02-26T17:00:59+01:00

Elk studiejaar kent een syllabus waarin onder andere is opgenomen: de leerdoelen van dat jaar, de lesstof die wordt behandeld en de verplichte en aanbevolen literatuur. Daarnaast kunnen er (oefen)opdrachten in staan die je thuis kunt doen.

Welke diensten bieden jullie voor het lesgeld?2021-09-23T10:56:59+02:00

Met het lesgeld betaal je o.a. voor de volgende zaken:

 • het bijwonen van alle lessen (9 lesdagen op zaterdag, 1 themaweekend en 8 online avondlessen)
 • studiematerialen en schoolvoorzieningen (zoals online leeromgeving)
 • oefeningen en toetsen (nakijken)
 • individuele begeleiding
Welke literatuur moet ik aanschaffen?2021-02-26T17:06:33+01:00

Een overzicht van verplichte en aanbevolen literatuur is opgenomen in de syllabus die elk studiejaar ter beschikking wordt gesteld.

Welke onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod?2021-02-26T17:16:39+01:00

In de studiegids is een gedetailleerd overzicht te vinden van de onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld. Deze zijn onder voorbehoud van wijziging.

Welke studiematerialen moet ik zelf aanschaffen?2020-12-09T17:28:06+01:00

Studiematerialen die je zelf moet aanschaffen, zijn:

 • Verplichte literatuur (een alternatief is lenen via de Openbare Bibliotheek)
 • Aanbevolen literatuur (naar eigen behoefte)
 • Efemeriden (overzichten van planeetstanden; een alternatief is efemeriden gratis via internet raadplegen)
 • Software (kan ook gratis versie zijn, bijvoorbeeld het Nederlandse Planet dance)
Wordt er ook gebruik gemaakt van een online leeromgeving?2020-12-16T19:24:56+01:00

Ja, er is een online leeeromgeving in Office 365 (met o.a. MS Teams). Hiervoor krijg je een account. In deze omgeving vind je o.a. de syllabi van de modules, huiswerkopdrachten, toetsen en aanvullend studiemateriaal. Daarnaast kun je hier audio of video van gemiste lessen terugvinden.

Wordt er ook individuele begeleiding geboden?2020-12-17T10:17:12+01:00

ja, de student heeft recht op twee individuele begeleidingsmomenten per jaar. Als je behoefte hebt aan meer begeleiding, kunnen hierover in overleg nadere afspraken worden gemaakt.

 

Zijn alle studiematerialen in het Nederlands?2021-02-26T17:05:39+01:00

Er wordt voor gekozen de best beschikbare literatuur voor te schrijven. Deze kan in voorkomende gevallen Engelstalig zijn, maar er worden altijd Nederlandstalige alternatieven geboden.

Zijn de online-lessen altijd op dezelfde avond?2021-05-25T13:09:17+02:00

Ja, de online-lessen vinden altijd plaats op een maandag- of dinsdagavond, afhankelijk van het jaar waarin je begint aan de opleiding (zie het actuele lesrooster). Dit blijft de vaste avond voor de rest van de opleiding.

Check onderstaande documenten voor alle praktische informatie

“Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur”

W.B. Yeats (Ierse dichter)

Contact

ONDERWERP
Dank voor uw bericht. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van dit bericht. Je kunt ook direct contact opnemen met info@schoolvoorastrologie.nl
Ga naar de bovenkant