Praktische info (FAQ)2024-03-18T13:05:37+01:00

Lesrooster eerste jaar

Data eerstejaarsgroep 2024-2025

9 lesdagen op zaterdag (10-16 uur)

 • 14-sep, 12-okt, 9-nov, 7-dec (2024), 11-jan, 8-feb, 15-mrt, 3-mei, 31-mei (2025)

8 online lessen op maandag (20-22 uur)

 • 23-sep, 28-okt, 18-nov, 16-dec (2024), 20-jan, 17-feb, 24-mrt, 12-mei (2025)

Themaweekend Ervaringsgerichte astrologie

 • 5-6 april 2025 

Data nieuwe studiejaar

 • medio januari/februari voorafgaand aan de start van het 1e studiejaar
STUDIEKOSTEN 2024-2025*
Jaar 1-5  Per jaar
Lesgeld jaar 1-3** 1100 euro
Lesgeld jaar 4 975 euro
Lesgeld jaar 5 600 euro
Studiematerialen (indicatie) 125 euro
Overige
Examenkosten (indicatie) 275 euro
Gespreide betaling 15 euro

*   Het lesgeld is vrijgesteld van btw (CRKBO-regeling). De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks -medio januari-  opnieuw vastgesteld.

** Inclusief themaweekend.

De aanbetaling bij inschrijving bedraagt 100 euro.

Leslocatie en voorzieningen

Sociaal-cultureel centrum DE BIECHTEN

 • Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA ‘s-Hertogenbosch

 • Auto: gratis parkeren

 • OV: met buslijn 3 en 158 vanaf NS-Station Den Bosch. Fietsend vanaf NS-station Den Bosch (ca. 13 minuten)

 • De Biechten biedt moderne leslokalen, voorzien van audiovisuele presentatiemogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard lesopstelling (tafels in U-opstelling of carré). Voor bijzondere lessen kan worden uitgeweken naar andere ruimtes in het gebouw. Verder zijn in het gebouw aanwezig: een café-restaurant (voor o.a. koffie/thee en lunch), toiletgroepen en een Atrium waar studenten 1-op-1 kunnen werken.

FAQ – kies een onderwerp

Ben ik na inschrijving verzekerd van een plaats in de opleiding?2023-03-02T10:52:24+01:00

De maximale groepsgrootte is 15 studenten. Als er meer belangstelling is, bepaalt de datum van inschrijving + (aan)betaling wie wordt toegelaten. De later ingeschreven studenten kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

Betaal ik bovenop het lesgeld nog btw?2024-03-21T12:31:45+01:00

Nee, de school is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat alle lesbedragen zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Hoe gaat de school om met klachten en geschillen?2024-03-21T12:31:46+01:00

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een artikel opgenomen over hoe de school met jouw klachten omgaat (artikel 8.1). Er wordt eerst geprobeerd om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, wordt de kwestie voorgelegd aan een beroepscommissie bij de beroepsvereniging voor Astrologen (ASAS).

Hoel lang van tevoren is het lesrooster bekend?2021-05-25T13:10:37+02:00

Het lesrooster voor het eerste studiejaar wordt uiterlijk 1 juni online geplaatst. Ingeschreven studenten worden uiterlijk op dezelfde datum via de online leeromgeving op de hoogte gesteld van het lesrooster van het volgende studiejaar.

Hoeveel lessen volg ik en hoe zien die eruit?2021-09-23T10:55:47+02:00

Jaarlijks volg je de volgende lessen:

 • 9 face-to-face lesdagen op zaterdag, van 10 tot 16 uur (ongeveer om de maand; dit zijn 18 lessen van 2,5 uur)
 • 8 maandelijkse online lessen, op maandag- of dinsdagavond van 20 tot 22 uur
 • 1 jaarlijks themaweekend, waarbij dieper op een bepaalde vorm van astrologie wordt ingegaan (alleen jaar 1, 2 en 3)
Ik zie docenten uit het buitenland, moet ik Engels te kunnen spreken?2022-02-17T13:19:34+01:00

Enkele (gast)docenten komen inderdaad uit het buitenland en zullen hun lessen in het Engels aanbieden. Het is in ieder geval handig als je Engels kan verstaan. Spreken is minder van belang.  Als dit een probleem voor je oplevert, kijken we samen naar een oplossing.

 

Is het lesgeld alle jaren hetzelfde?2024-03-21T12:31:51+01:00

De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Kan ik afzonderlijke onderdelen van het lesprogramma volgen?2024-03-21T12:31:52+01:00

Nee, dit kan niet. Je schrijft je in voor de opleiding en daarmee voor alle onderdelen. De school biedt soms korter durende cursussen en workshops aan waar je als niet-student aan kan deelnemen (zie de agenda voor een actueel overzicht). Ook kun je zelf een groepje samenstellen en ons vragen een onderwijsaanbod op maat te doen.

Kan ik de opleiding tijdelijk onderbreken?2024-03-21T12:31:48+01:00

Ja, je kan de opleiding tijdelijk onderbreken en deze daarna weer oppakken. De resultaten van eerder afgelegde toetsen blijven geldig. Als je een studiejaar niet hebt afgerond, start je opnieuw in dat jaar, je kan niet halverwege een studiejaar instromen.

Kan ik gemiste lessen inhalen?2024-03-21T12:31:51+01:00

Om privacy-redenen kunnen alleen (online) instructielessen worden opgenomen. Deze kun je terugkijken via de online leeromgeving.

Kan ik gespreid betalen of een betalingsregeling krijgen?2024-03-21T12:31:52+01:00

Ja, het is mogelijk om tegen een kleine vergoeding het lesgeld gespreid te betalen (via maandelijkse incasso). Geld mag geen belemmering zijn om mee te doen. Zie de mogelijkheden in het Onderwijs- en Examenreglement voor een betalingsregeling.

Kan ik vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen?2024-03-21T12:31:50+01:00

Ja, dit kan het hele jaar door. Dit gesprek vindt online plaats (je ontvangt hiervoor een Teams-link).

 

Kan ik vrijstellingen krijgen?2024-03-21T12:31:50+01:00

Studenten starten in beginsel in het eerste jaar en volgen het volledige programma. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor individuele programmaonderdelen. Wel is het mogelijk om in een later studiejaar in te stromen. De student in spé doet hiervoor een onderbouwd voorstel. De school toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om in een later studiejaar in te stromen. De toelatingstoets bestaat uit een mondeling gesprek waarin je een horoscoop ter duiding krijgt voorgelegd. Het advies van de school is bindend.

Van wanneer tot wanneer loopt het schooljaar en wordt er rekening gehouden met vakanties?2020-12-15T19:07:19+01:00

Het schooljaar loopt van medio september tot medio juni van het jaar erop. Lessen kunnen iets later starten of iets eerder eindigen. De schoolvakanties van de regio ZUID worden gevolgd. Dat wil zeggen dat er geen lessen zijn als scholen in de regio Zuid vakantie hebben.

Vindt restitutie van lesgeld plaats?2024-03-21T12:31:48+01:00

Mocht het studieprogramma door overmacht geen doorgang kunnen vinden, dan ontvangen studenten het reeds betaalde (les)geld uiterlijk binnen 14 dagen volledig retour. Restitutie van betaald lesgeld vindt niet plaats als een student gedurende het studiejaar uit eigen beweging stopt. Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling.

Waarom betaal ik examenkosten in het vijfde jaar?2024-03-21T12:31:51+01:00

Bij het afsluitende opleidingsexamen wordt gebruik gemaakt van externe beoordeelaars. Deze krijgen hiervoor een vergoeding. Het bedrag is indicatief.

Waaruit bestaat het afsluitend examen?2024-03-21T12:31:47+01:00

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen (indicatief, eisen kunnen wijzigen):

 1. een schriftelijke analyse van een radix
 2. een schriftelijke analyse van transits en progressies (tenminste drie technieken);
 3. een verslag van uitgevoerd astrologisch onderzoek;
 4. een werkstuk over de eigen visie op astrologie en hoe de kandidaat daarmee werkt in de praktijk;
 5. een werkstuk over de persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 6. een afsluitend gesprek op basis van de ingeleverde stukken met een kerndocent en een externe auditor.
Wat is de groepsgrootte?2022-02-17T13:22:11+01:00

Een klas bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 studenten, om voldoende uitwisseling én individuele aandacht te garanderen. Na het eerste jaar blijft het altijd mogelijk om lessen te blijven volgen, ook al zakt het aantal studenten onder de 5. De school verplicht zich in dat geval het onderwijs te blijven verzorgen. In voorkomende gevallen kan worden besloten om groepen samen te voegen.

Wat is de overgangsregeling?2024-03-21T12:31:47+01:00

Om over te gaan naar een volgend studiejaar dien je tenminste 70% van de lessen bij te wonen en de afsluitende jaartoets met een voldoende resultaat af te ronden.

Wat is de studiebelasting?2024-03-21T12:31:52+01:00

De studiebelasting bedraagt -naast de lessen- gemiddeld circa 4 uur per week. Deze tijd besteed je aan zelfstudie (lezen van literatuur, maken van opdrachten en toetsen en het bijhouden van een leerdagboek).

Wat is het niveau van de opleiding en welk instroomprofiel wordt gehanteerd?2022-02-17T13:20:23+01:00

Het niveau van de opleiding ligt op HBO-Bachelor niveau. In beginsel zou het studieprogramma voor iedereen te volgen moeten zijn met een MBO/HAVO diploma of een vergelijkbaar niveau qua levenservaring. Je dient er rekening mee te houden dat enkele lessen ook in het Engels worden gegeven. Neem contact op met Ben Rovers als je twijfelt.

Wat staat er in de syllabi?2024-03-21T12:31:51+01:00

Elk studiejaar kent een syllabus waarin onder andere is opgenomen: de leerdoelen van dat jaar, de lesstof die wordt behandeld en de verplichte en aanbevolen literatuur. Daarnaast kunnen er (oefen)opdrachten in staan die je thuis kunt doen.

Welke diensten bieden jullie voor het lesgeld?2024-03-21T12:31:47+01:00

Met het lesgeld betaal je o.a. voor de volgende zaken:

 • het bijwonen van alle lessen
 • studiematerialen en schoolvoorzieningen (zoals online leeromgeving)
 • oefeningen en toetsen (nakijken)
 • (beperkte) individuele begeleiding
Welke literatuur moet ik aanschaffen?2024-03-21T12:31:53+01:00

Een overzicht van verplichte en aanbevolen literatuur is opgenomen in de syllabus die elk studiejaar ter beschikking wordt gesteld.

Welke onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod?2021-02-26T17:16:39+01:00

In de studiegids is een gedetailleerd overzicht te vinden van de onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld. Deze zijn onder voorbehoud van wijziging.

Welke studiematerialen moet ik zelf aanschaffen?2024-03-21T12:31:53+01:00

Studiematerialen die je zelf moet aanschaffen, zijn:

 • Verplichte literatuur (een alternatief is lenen via de Openbare Bibliotheek)
 • Aanbevolen literatuur (naar eigen behoefte)
 • Efemeriden (overzichten van planeetstanden; een alternatief is efemeriden gratis via internet raadplegen)
 • Software (kan ook gratis versie zijn, bijvoorbeeld het Nederlandse Planet dance)
Wordt er ook gebruik gemaakt van een online leeromgeving?2023-03-02T10:51:58+01:00

Ja, er is een online leeromgeving in MS Teams. Hiervoor krijg je een account. In deze omgeving vind je o.a. de syllabi van de modules, huiswerkopdrachten, toetsen en aanvullend studiemateriaal. Daarnaast kun je hier audio of video van gemiste lessen terugvinden.

Wordt er ook individuele begeleiding geboden?2024-03-21T12:31:48+01:00

ja, de student heeft recht op twee individuele begeleidingsmomenten per jaar. Als je behoefte hebt aan meer begeleiding, kunnen hierover in overleg nadere (financiële) afspraken worden gemaakt.

Zijn alle studiematerialen in het Nederlands?2024-03-21T12:31:52+01:00

Er wordt voor gekozen de best beschikbare literatuur voor te schrijven. Deze kan in voorkomende gevallen Engelstalig zijn, maar er worden altijd Nederlandstalige alternatieven geboden.

Zijn de online-lessen altijd op dezelfde avond?2021-05-25T13:09:17+02:00

Ja, de online-lessen vinden altijd plaats op een maandag- of dinsdagavond, afhankelijk van het jaar waarin je begint aan de opleiding (zie het actuele lesrooster). Dit blijft de vaste avond voor de rest van de opleiding.

Check onderstaande documenten voor alle praktische informatie

“Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur”

W.B. Yeats (Ierse dichter)

Contact

ONDERWERP
Ga naar de bovenkant