ja, de student heeft recht op twee individuele begeleidingsmomenten per jaar. Als je behoefte hebt aan meer begeleiding, kunnen hierover in overleg nadere (financiële) afspraken worden gemaakt.