Elk jaar wordt het lesgeld opnieuw vastgesteld. Er wordt een inflatiecorrectie toegepast. Aanpassingen zijn ook mogelijk indien kosten toenemen, bijvoorbeeld de huur van de cursusruimte.