De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.