Bij het afsluitende opleidingsexamen wordt gebruik gemaakt van externe beoordeelaars. Deze krijgen hiervoor een vergoeding. Het bedrag is indicatief.