In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een artikel opgenomen over hoe de school met jouw klachten omgaat (artikel 8.1). Er wordt eerst geprobeerd om er samen uit te komen. Als dat niet lukt, wordt de kwestie voorgelegd aan een beroepscommissie bij de beroepsvereniging voor Astrologen (ASAS).