Nee, de school is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat alle lesbedragen zijn vrijgesteld van btw-heffing.