Ja, de online-lessen vinden altijd plaats op een maandag- of dinsdagavond, afhankelijk van het jaar waarin je begint aan de opleiding (zie het actuele lesrooster). Dit blijft de vaste avond voor de rest van de opleiding.