Er wordt voor gekozen de best beschikbare literatuur voor te schrijven. Deze kan in voorkomende gevallen Engelstalig zijn, maar er worden altijd Nederlandstalige alternatieven geboden.