Een overzicht van verplichte en aanbevolen literatuur is opgenomen in de syllabus die elk studiejaar ter beschikking wordt gesteld.