Een klas bestaat uit minimaal 5 en maximaal 15 studenten, om voldoende uitwisseling én individuele aandacht te garanderen. Na het eerste jaar blijft het altijd mogelijk om lessen te blijven volgen, ook al zakt het aantal studenten onder de 5. De school verplicht zich in dat geval het onderwijs te blijven verzorgen. In voorkomende gevallen kan worden besloten om groepen samen te voegen.