Studenten starten in beginsel in het eerste jaar en volgen het volledige programma. Er zijn geen vrijstellingen mogelijk voor individuele programmaonderdelen. Wel is het mogelijk om in een later studiejaar in te stromen. De student in spé doet hiervoor een onderbouwd voorstel. De school toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om in een later studiejaar in te stromen. De toelatingstoets bestaat uit een mondeling gesprek waarin je een horoscoop ter duiding krijgt voorgelegd. Het advies van de school is bindend.