Nee, dit kan in beginsel niet. Je schrijft je in voor de opleiding en daarmee voor alle onderdelen. De themaweekenden (zie agenda) staan wél open voor niet-studenten, als er plaatsen vrij zijn. Daarnaast organiseert de school soms losse cursussen en workshops waar je als niet-student aan kan deelnemen (zie de agenda voor een actueel overzicht). Ook kun je zelf een groepje samenstellen en ons vragen een onderwijsaanbod op maat te doen.